zespół

Przemysław Drumlak
Menedżer, ekonomista

Znakomity menedżer i profesjonalista w swojej dziedzinie. Wszechstronnie wykształcony w kraju i za granicą. Swoje kwalifikacje potwierdził pracując zarówno jako Biegły Rewident, Audytor Wewnętrzny jak i Dyrektor Finansowy. Absolwent międzynarodowych szkół biznesu oraz uczestnik wielu specjalistycznych szkoleń dla kadry zarządzającej. Wybitny strateg, ekspert ds. zarządzania strategicznego oraz specjalista w dziedzinie zarządzania finansami. Poliglota.

Ambitna, kompetentna, i skuteczna w swoich działaniach. Całkowicie skoncentrowana na pracy zawodowej. Kompleksowo wykształcona na kilku kierunkach. Absolwentka zarówno filologii angielskiej, jak i rachunkowości. Posiada wieloletnie doświadczenie na kierowniczych stanowiskach, w działach księgowości, jak również podatków. Swoją biegłość w zawodzie zdobyła m.in.: pełniąc odpowiedzialne funkcje Przewodniczącej Rady Nadzorczej. Perfekcjonistka.

Anna Woronowicz
Ekonomista, biegły rewident

Tomasz Pikulski
Menedżer, ekonomista

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu finansami. Jest założycielem a przez wiele lat był Prezesem Stowarzyszenia Financial Managers Association (FIMA), najstarszej polskiej organizacji skupiającej dyrektorów finansowych, głównych księgowych i biegłych rewidentów. Zaliczył wszystkie egzaminy w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Uczestnik zagranicznych podyplomowych programów dla kadry zarządzającej (Executive Education Program – Blue Ocean Strategy) na INSEAD, (Advanced Corporate Finance Program) na London Business School oraz (High Performance Leadership) na IMD Business School. Uczestnik wielu krajowych szkoleń profesjonalnych i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania, coachingu, finansów, audytu i  rachunkowości. Posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne i średnie wykształcenie techniczne.

Ekonomista o szerokim spektrum doświadczenia, zdobytym w instytucjach finansowych oraz w przemyśle.  Jest praktykiem w dziedzinie aranżowania kredytowania, rozliczania podatków i raportowania spółek publicznych. Wykształcony zarówno w zakresie zarządzania jak i rachunkowości. Podnosi swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych  z Zarządzania Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej.  Jest w trakcie aplikacji do zawodu Biegłego Rewidenta. Kreatywny i nastawiony na cel.

Jerzy Graczyk
Ekonomista

Agata Szajek
Ekonomista

Ekonomista z wieloletnim doświadczeniem. Absolwentka finansów i bankowości. Uzyskała międzynarodowe kwalifikacje z zakresu zarządzania i rachunkowości zarządczej. Ambitna, zorganizowana i niebywale skuteczna w realizacji projektów zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych. Pasjonatka wiedzy, stale podnosząca swoje umiejętności zawodowe. Obecnie uzupełnia kwalifikacje o uprawnienia Biegłego Rewidenta. Zdecydowana, stanowcza i precyzyjna.

Pierwszorzędny i bezsprzeczny znawca w zakresie prawa i doradztwa prawno – podatkowego. Wieloletnie doświadczenie zdobył i ugruntował w najbardziej renomowanych firmach konsultingowych. Uczestnik wielu specjalistycznych szkoleń z dziedziny prawa i doradztwa prawno – podatkowego. Pasjonat i znawca literatury angielskiej. Niebywale wszechstronny intelekt.

Piotr Heliński
Prawnik, doradca

Krzysztof Drzazga
Ekonomista, informatyk

Zdolny i dobrze wykształcony ekonomista z zamiłowaniem do informatyki. Znajomość księgowości, podatków oraz podstaw prawa gospodarczego. Wieloletnie doświadczenie w dużych międzynarodowych korporacjach. Innowator. Posiada umiejętność planowania strategicznego oraz analizy i syntezy.