doświadczenie

Mamy razem ponad 300 lat…, w tym około 100 lat doświadczenia w księgowości i finansach. Wśród naszych partnerów są ekonomiści, prawnicy, informatycy i inżynierowie. Wykształcenie zdobywaliśmy w kraju i zagranicą, szkoliliśmy się z zakresu finansów, rachunkowości i prawa na uznanych, prestiżowych, międzynarodowych uczelniach, m.in.; Harvard Business School w Bostonie czy IESE Business School w Barcelonie. Posiadamy m.in.: uprawnienia biegłego rewidenta w Polsce, biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii, audytora wewnętrznego w USA. Świadczyliśmy usługi finansowe dla największych podmiotów w regionie i w kraju, z kapitałem polskim i zagranicznym. Posługujemy się biegle językiem angielskim i hiszpańskim. Jesteśmy jedyną w regionie spółką partnerską świadczącą tak kompleksowe usługi z zakresu księgowości podatków i finansów.